Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe i czy jest wymagane?

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe i czy jest wymagane?

Ubezpieczenie pomostowe to szczególny rodzaj zabezpieczenia banków udzielających kredytów mieszkaniowych. Długi okres oczekiwania na ustanowienie hipoteki wymusza konieczność stosowania tej polisy, a jej koszt obciąża kredytobiorcę. Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe i czy rzeczywiście jest wymagane przy kredytach hipotecznych?

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego

Podstawowym zabezpieczeniem interesu banków udzielających ludności kredytów mieszkaniowych, a więc takich, które przeznaczone mają być np. na zakup mieszkania, domu czy działki budowlanej jest hipoteka. Sama w sobie jest ona ograniczonym prawem rzeczowym wierzyciela (banku), a dzięki niej instytucje zyskują pewność, że poniesiona przez nie “inwestycja” nie nie zostanie utracona.

Zauważmy bowiem, że wierzyciel hipoteczny ma szczególne uprawnienia w sytuacji, gdy dłużnik popada w zwłokę z płatnością rat, nawet gdy wierzycieli jest wielu. Wierzyciel hipoteczny będzie miał pierwszeństwo egzekucji z danej nieruchomości. Ustanowienie hipoteki na finansowanej nieruchomości uniemożliwia jednocześnie sprzedaż mieszkania czy domu przez kredytobiorcę bez wiedzy / zgody banku. Wpis o hipotece widnieje bowiem w księdze wieczystej nieruchomości.

Na polskim rynku finansowym, a konkretniej w przypadku kredytów mieszkaniowych, hipoteka nie jest jednak jedyną formą zabezpieczeń instytucji finansowych. Spotkać możemy się także różnymi polisami, których celem także jest ochrona interesów banku, o czym poniżej.

Raty kredytów rosną. Warto szukać oszczędności. Przygotowaliśmy bezpłatne porównanie kredytów mieszkaniowych na 2022 rok. Sprawdź teraz.

Rodzaje ubezpieczeń przy kredytach mieszkaniowych

Dodatkowe ubezpieczenia, z którymi możemy się spotkać, wnioskując o kredyt mieszkaniowy, nie są rzadkością. Większość banków stara się przekonać do wykupienia różnych polis, obniżając marżę lub prowizję od udzielenia kredytu. Warto pamiętać, że ubezpieczenia te zwykle nie są obowiązkowe, ale mogą skutecznie obniżyć inne koszty kredytu mieszkaniowego i jednocześnie dość dobrze zabezpieczać także interes kredytobiorcy.

Do najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń w przypadku kredytów hipotecznych zaliczyć można:

  • ubezpieczenie na życie kredytobiorcy
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie pomostowe
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, które dotyczy kredytobiorcy i w dużej mierze zabezpiecza jego rodzinę. Jeśli w czasie spłaty rat kredytobiorca umrze, to ubezpieczyciel pokryje pozostałą część kredytu mieszkaniowego.

Ubezpieczenie nieruchomości

Kolejną polisą, której banki zwykle wymagają, jest ubezpieczenie nieruchomości. Chroni ona zarówno bank, jak i kredytobiorcę przed konsekwencjami np. pożaru czy zalania nieruchomości, która mocno straci na wartości lub zostanie całkowicie zniszczona. Ubezpieczenie nieruchomości jest najtańszą polisą, z którą możemy się spotkać w przypadku kredytów mieszkaniowych.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Rekomendowana przez Komisję Nadzoru Finansowego wysokość minimalnego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych wynosi aktualnie 20 procent nieruchomości. Istnieje możliwość wniesienia mniejszej wartości, jednak niezbędne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Składka będzie dotyczyła okresu, w którym brakujący wkład własny nie zostanie uzupełniony w comiesięcznych ratach kredytowych.

Ubezpieczenie od utraty pracy

Jak sama nazwa sugeruje, ubezpieczenie od utraty pracy gwarantuje kredytobiorcy to, że przez pewien okres ujęty w umowie ubezpieczeniowej, to ubezpieczyciel będzie pokrywał za niego raty kredytu mieszkaniowego, co znacznie minimalizuje popadnięcie w problemy finansowe.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe jest szczególną formą zabezpieczenia interesów instytucji finansowych i w zasadzie tylko ich. Ten rodzaj polisy dotyczy wyłącznie okresu pomiędzy uruchomieniem kredytu a dokonaniem wpisu o hipotece w księdze wieczystej danej nieruchomości. Praktyka pokazuje, że czas na ustanowienie hipoteki i zwarcie tej informacji w księdze wieczystej wynosi już nierzadko ponad rok, a banki nie mają w tym okresie żadnego zabezpieczenia. To też powoduje, że ubezpieczenie pomostowe jest ubezpieczeniem wymaganym, a jego koszt obciąża kredytobiorcę.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Koszt ubezpieczenia pomostowego zależny jest m.in. od wartości udzielonego finansowania, a także okresu, przez jaki kredytobiorca będzie opłacał składki. Jak nie trudno się domyślić, im dłużej sąd rejonowy będzie zwlekał z wpisem hipoteki do księgi wieczystej, tym większa będzie wartość ubezpieczenia pomostowego. Szacuje się, że średnia wysokość miesięcznej składki wynosi około 370 zł. Zwykle jest to od 0,1 do 0,7 proc. wartości kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe. Ekspert kredytowy Łódź.

Warto w tym miejscu dodać, że Ministerstwo Sprawiedliwości na początku 2022 roku przygotowało projekt ustawy, który ma znacznie przyśpieszyć czas potrzebny na dokonanie wpisu w KW, dzięki czemu kredytobiorcy będą mogli liczyć na znacznie niższe koszty ubezpieczenia.

Rozważasz zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego? Warto uprzednio porównać oferty różnych instytucji, w czym pomóc może – całkowicie bezpłatnie – niezależny ekspert kredytowy.

Zdjęcia: sqback, Solis Images via Canva.