Faktoring Łódź - bezpłatne porównani ofert

Zatory płatnicze to jedna z największych barier rozwoju firm z sektora MŚP. Zgodnie z szacunkami Krajowego Rejestru Długów (KRD) za 2022 r., już 60% polskich firm skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie. Średni czas opóźnienia to miesiąc po terminie płatności na fakturze.

Jak rozwiązać problem zalegających, nieopłaconych faktur? Jedną z dróg może być porozumienie się z ociągającym się z płatnością partnerem. Innym rozwiązaniem - wejście na drogę sądową. Obie te propozycje wiążą się jednak z poświęceniem dużej ilości czasu, stresem i koniecznością ponoszenia kosztów w przypadku rozprawy sądowej. O wiele prostszym rozwiązaniem może okazać się... faktoring! Dzięki niemu możesz od razu uzyskać gotówkę, bez czekania na to, aż kontrahent Ci zapłaci!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Łodzi

Telefon: +48 533 88 78 78

Faktoring - co to jest?

Definicja faktoringu jest prosta: polega on na wykupie przez podmiot, świadczący usługę faktoringu (podmiot ten określamy mianem "faktora") nieprzeterminowanych wierzytelności, należnych innemu podmiotowi (określanemu mianem "faktorant") z tytułu dostaw i usług, które faktorant wyświadczył swoim kontrahentom.

Tłumacząc rzecz prostym językiem, bez skomplikowanych, prawniczych i ekonomicznych definicji: faktoring to sprzedaż faktur za gotówkę.

W praktyce faktorzy świadczą wobec swoich faktorantów również inne, powiązane usługi oprócz faktoringu. Są to np.:

- inkaso należności,

- monitoring płatności,

- prowadzenie rozliczeń,

- pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności.

Korzyści, jakie może uzyskać z faktoringu przedsiębiorca, są oczywiste. Najważniejszą jest możliwość szybszego uzyskania środków finansowych, wynikających z zawartej transakcji sprzedaży towaru lub usługi. Jest to szczególnie istotne w przypadku faktur z długim terminem płatności (np. 60 dni i więcej). Jeśli firma oczekuje na spłatę kilku takich należności jej płynność finansowa może być poważnie zagrożona. W sytuacji, w której oczekujący na spłatę faktur przedsiębiorca sam znajdzie się w potrzebie (np. konieczność spłaty własnych zobowiązań, nadarzająca się okazja do inwestycji) faktoring może być jedynym środkiem wyjścia z trudnej sytuacji.

Co istotne, ta "ostatnia deska ratunku" wcale nie musi być rozwiaza3niem rozpaczliwym - jak sugeruje tradycyjne rozumienie powiedzenia "ostatnia deska ratunku". W przeciwieństwie do tradycyjnej sprzedaży długów (w której sprzedający wierzytelność musi się zadowolić jedynie niewielkim procentem przysługującej mu należności) faktoring pozwala na uzyskanie... nawet do 90% wartości faktury! Pozwala on zatem przedsiębiorstwu stosunkowo niewielkim kosztem skrócić cykl rotacji należności oraz poprawić bieżącą płynność.

Faktoring bywa czasem błędnie rozumiany jako każdego rodzaju sprzedaż wierzytelności. Należy pamiętać, że jego przedmiotem mogą być jedynie nieprzeterminowane (istniejące i przyszłe), pieniężne i najczęściej niewymagalne, krótkoterminowe wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, związane z obrotem gospodarczym.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Łodzi

Telefon: +48 533 88 78 78

Inne rodzaje faktoringu

Opisany powyżej typ faktoringu to tak zwany faktoring klasyczny. Istnieją jednak też inne rodzaje tej usługi finansowej. Są to: faktoring odwrócony, faktoring pełny i cichy faktoring.

Faktoring odwrócony polega na tym, że korzystający z niej przedsiębiorca (faktorant) wskazuje faktorowi podmioty zaopatrujące go w określone produkty lub świadczące na jego rzecz określone usługi. Podmioty te będą otrzymywały od faktora środki na poczet wszelkich faktur, które będą wystawiać faktorantowi. Opłacone przez faktora faktury stają się jego własnością. Faktorant musi je od niego wykupić w określonym terminie, płacąc należne odsetki. W tym modelu to przedsiębiorca - faktorant ponosi więc koszty faktoringu. Oprócz odsetek, są to zazwyczaj także opłaty administracyjne, naliczane przez faktora.

Co otrzymuje w zamian? Podobnie jak w faktoringu klasycznym, większą płynność finansową i możliwość korzystniejszego rozporządzenia swoimi środkami (np. poprzez przeznaczenie ich na spłatę pilniejszych zobowiązań lub zamówienie większej ilości produktów lub usług, potrzebnych mu do prawidłowego funkcjonowania firmy).

Z kolei faktoring pełny jest podobny do faktoringu klasycznego. Różnica polega na tym, że w faktoringu pełnym kupujący faktury (faktor) bierze na siebie ryzyko bankructwa kontrahenta. W przypadku faktoringu niepełnego ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury pozostaje po stronie wystawiającego fakturę.

Cichy faktoring może być faktoringiem każdego opisanego powyżej rodzaju. Jego cechą wyróżniającą jest to, że nie jest o nim informowany kontrahent. Z oczywistych powodów taka dyskrecja może być ważna dla wielu przedsiębiorców. Niejednokrotnie kontrahenci mogliby być niezadowoleni, że w transakcji pojawia się trzecia strona - faktor. Mogłoby to sugerować, że przedsiębiorca korzystający z usług faktoringu jest osobą nierzetelną, zależną od innego podmiotu bądź mającą problemy z wypłacalnością. Kto chciałby współpracować z takim partnerem?

Czy istnieje faktoring online?

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Zarówno zawarcie, jak i obsługa umowy faktoringowej może być przeprowadzone w całości przez Internet.

Z naszych usług - podobnie jak z usług naszych partnerów zajmujących się faktoringiem - można korzystać w całej Polsce. Z racji tego, że jesteśmy przedsiębiorstwem, związanym z Łodzią, szczególnie zapraszamy klientów z woj. łódzkiego, ale dzięki temu, że nasi partnerzy świadczą uslugi w modelu faktoringu online możemy pomóc osobom nawet z najdalszych krańców naszego kraju.

Faktoring w Łodzi - jak możemy Ci pomóc?

Na czym właściwie polegają nasze usługi w kontekście faktoringu?

Jesteśmy firmą niezależnego pośrednictwa i poradnictwa finansowego. Nie świadczymy samodzielnie usług faktoringu - pomagamy Ci znaleźć zajmujące się tym instytucje finansowe i umożliwić Ci zakup ich usług!

Z nami dowiesz się więcej o:

- PEKAO faktoring

- Faktoring mBank

- Faktoringu świadczonym przez bank ING,

- usługach faktoringu w banku PKO BP,

- i innych firmach i instutycjach, które chętnie zostaną Twoim faktorem!

Nasi partnerzy zaoferują Ci zarówno faktoring klasyczny, faktoring pełny, faktoring odwrócony jak i cichy faktoring. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi i solidnymi faktorami, którzy gwarantują najwyższą jakość usług.

Z naszą pomocą nie tylko poznasz pełną i kompleksową ofertę potencjalnych faktorów - zadbamy też o to, abyś spośród nich wybrał t as, która będzie najodpowiedniejsza dla Ciebie i Twojej firmy. Całkowicie bezpłatnie sporządzimy dla Ciebie ranking instytucji finansowych, świadczących usługi faktoringu, szeregując je pod względem przydatności dla Twojego biznesu. A potem - również za darmo - pomożemy Ci w zawarciu umowy faktoringowej z wybraną instytucją finansową.

Nie czekaj - już dziś wymień swoje faktury na szeleszczącą gotówkę!

Sprawdź również kredyty dla firm w Łodzi