Co decyduje o wartości akcji

Co decyduje o wartości akcji?

Co decyduje o wartości akcji?

Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z inwestowaniem. Są też takie, które jeszcze się nad tym zastanawiają. Niewątpliwie sprzedaż i zakup akcji wymaga wiedzy. Dziś przedstawimy Wam wszystkie najważniejsze informacje na temat akcji. Dowiecie się też, co decyduje o ich cenie.

Czym są akcje?

Na początek należy poznać definicję akcji. Otóż są to papiery wartościowe, które łączą prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Wynikają one z uczestnictwa akcjonariusza w danej spółce akcyjnej. Trzeba wiedzieć, że wiele firm, aby zwiększyć swoją płynność czy też zainwestować decyduje się na emisję akcji. Kiedy owa firma emituje akcje otrzymuje pieniądze, które oczywiście zainwestowali nabywcy. Osoby, które zakupiły akcje są więc akcjonariuszami, ale też w jakiejś części ułamkowej współwłaścicielami danej firmy. Trzeba zdawać sobie sprawę, że akcje nie są tym samym co obligacje. Choć jedne i drugie są papierami wartościowymi, to jednak różnice są znaczne. Obligacje mają bowiem dłużny charakter i są potwierdzeniem zaciągnięcia długu poprzez emitenta obligacji u nabywcy. Natomiast w przypadku akcji trzeba wiedzieć, że w spółkach akcyjnych raz w roku zapada decyzja na temat tego, co należy zrobić z wypracowanym zyskiem. Najczęściej stosuje się tutaj wypłatę dywidendy. Jednocześnie akcje różnią się od siebie, gdyż dostępne są choćby takie w wariancie imiennym, które identyfikują konkretnego akcjonariusza. Jego dane zapisywane są w rejestrze papierów wartościowych. Wyróżniamy też akcje na okaziciela, które nie są już akcjami imiennymi, a więc nie figuruje na nich nazwa określonego akcjonariusza. Łatwo też można nabyć prawa do sprzedaży. 

Od czego zależy cena, ale i wartość akcji? 

Cena akcji może być różna. Jest ona ustalana w oparciu o transakcję, która może mieć miejsce, gdy kupujący i sprzedający dojdą do porozumienia odnośnie właśnie występowania ceny. Na cenę wpływa równowaga pomiędzy podażą a popytem. Oznacza to, więc, że im więcej osób chce kupić akcje online, tym wyższą cenę będą miały. Gdy zainteresowanie jest duże, prognozy zysku najczęściej są wysokie, co też przekłada się na wzrost popytu. Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że ceny akcji mogą zmieniać się i to nawet każdego dnia. Nie tylko same teoretyczne zyski wpływają na wycenę, ale też istotne znaczenie mają inne czynniki. Bierze się pod uwagę przyszłe wyniki spółki. Na tej podstawie można określić wartość i sprawdzić, czy cena jest odpowiednia, a więc, czy nie jest za niska ani za wysoka. Na tego rodzaju papierach wartościowych inwestor może zarabiać na dwa sposoby. Może skupić się choćby na handlu. Oznacza to, że jeżeli sprzeda akcje za wyższą cenę niż kupi, to osiąga zysk, w odwrotnym przypadku czeka go strata. Inwestor może też zarabiać korzystając z dywidendy. Firmy, które emitują akcje mogą dzielić zyski, które z kolei mogą mieć formę gotówki, ale też akcji. Trzeba wiedzieć, że wartość dywidendy jest uzależniona od wartości procentowej jaką posiadacie. 

Czym jest fundusz akcyjny?

Inwestor może samodzielnie kupić akcje, ale może skorzystać też z funduszu akcyjnego. Umożliwia on inwestowanie w kilka spółek. Pozwala to na automatyczną dywersyfikację portfela. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Alternatywą dla funduszy akcyjnych są fundusze ETF, które podążają za indeksem.                

Powyższy artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie informacje oraz dane i opracowania zawarte w serwisie doradcafinansowy-lodz.pl mają charakter informacyjny lub statystyczny. Nie mogą być zatem traktowane jako zachęta do dokonania wybranej decyzji inwestycyjnej. Nie mogą być również traktowane jako porada inwestycyjna oraz zobowiązująca ocena rynku inwestycyjnego lub żadnego innego instrumentu finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane przez użytkownika portalu doradcafinansowy-lodz.pl są podejmowane na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Zawarte w serwisie informacje nie stanowią rekomendacji i doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).