Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie - podstawowym celem tego produktu jest zapewnienie ochrony finansowej rodzinie i osobom bliskim na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Dodatkowe opcje ochrony finansowej na wypadek innych zdarzeń losowych to np. poniesienie kosztów hospitalizacji, wypłata świadczenia w przypadku inwalidztwa czy uszczerbku na zdrowiu. Modułowa konstrukcja ubezpieczenia umożliwia skonstruowanie ubezpieczenia dopasowanego do konkretnej sytuacji życiowej każdego.

Ubezpieczenia na życie