Emerytura

I FILAR

Jest emeryturą ze ZUS'u. To tutaj trafia większa część naszej składki, odciąganej każdego miesiąca z naszych wypłat. Wszyscy ubezpieczeni mają swoje indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na którym to rejestrowana jest wartość odkładanych środków pieniężnych. Niestety składki te nie są nigdzie inwestowane, czyli jest ona jedynie corocznie waloryzowana zgodnie ze wzrostem cen i usług ustalany przez Główny Urząd Statystyczny. Wynika stąd to iż część naszej emerytury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależeć będzie od sumy wszystkich zwaloryzowanych składek i naszego wieku przejścia na emeryturę. Niestety ta część składki nie może podlegać również dziedziczeniu.

W Polsce wiek emerytalny w przypadku mężczyzn wynosi od 65-67 lat dla kobiet zaś jest to od 60-67 lat dla kobiet. Comiesięczna składka emerytura odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyliczona jest przez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie została nam do końca życia od momentu przejścia na emeryturę (według Głównego Urzędu Statystycznego średnia długość życia po osiągnięciu wieku emerytalnego w przypadku mężczyzn wynosi 13,3 lat kobiet zaś 20,8 lat). Przy emeryturach osób pracujących przed styczniem 1999 roku z pierwszego filaru uwzględniony będzie kapitał początkowy.

Emerytura

II FILAR

To tak zwane Otwarte Fundusze Emerytalne. Osoby podejmujące pierwszą pracę i urodzone po 1 stycznia 1969 r. ma miesiąc czasu na zawarcie umowy z OFE. Jeśli tego nie zrobi to ZUS wezwie go najpierw do zawarcia umowy, a później losowo przydziela do któregoś z otwartych funduszy.

Środki do Otwartego Funduszy Emerytalnego przelewane są każdego miesiąca przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z przelewanych tam składek emerytalnych. Składka wynosi 7,3% ubruttowionego wynagrodzenia. Pieniądze te są gromadzone na indywidualnym koncie w Otwartym Funduszy Emerytalnym. Składka ta inwestowana jest w różne instrumenty rynku finansowego są to np. obligacje, akcje i inne. Dzięki inwestowaniu możemy liczyć na pomnażanie gromadzonych środków. Inwestowaniem środków w OFE zajmują się specjaliści z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, które są zarządcą OFE. Dla zabezpieczenia inwestycji maksymalny poziom zaangażowania funduszy w poszczególne inwestycje jest oznaczony. Kontrolę nad funduszami sprawuje Urząd Nadzoru nad Funduszami.

Wielkość udziałów uczestnika w aktywach funduszu wyznacza jego jednostka uczestnictwa. W odróżnieniu od ZUS kapitał zgromadzony w funduszu podlega dziedziczeniu, przez co po jego śmierci zebrane na koncie w Otwartego Funduszu Emerytalnego środki są wypłacane jego rodzinie.

Emerytura Łódź

III FILAR

Autorzy reformy emerytalnej założyli, że Polacy będą mieli obowiązek uczestnictwa tylko w dwóch filarach, tzn. w zreformowanym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych trzeci filar zaś będzie dobrowolny. Wydawałoby się , że w zasadzie owe dwa filary zupełnie wystarczą. W tym przekonaniu utwierdziły nas jeszcze reklamy OFE. Obiecywano w nich przyszłym emerytom, że zapisanie się do konkretnego funduszu zagwarantuje dostęp do wszystkich luksusów cywilizacji. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Otóż emerytura z dwóch zreformowanych filarów będzie niższa, niż świadczenia wypłacane do tej pory przez ZUS. W najlepszym wypadku wynosić będzie ok. 60% tego, co udawało się zarobić aktywnie pracując. Wskaźnik ten będzie tym mniejszy, im wyższe zarobki osiągał emeryt, zanim się nim stał. Wynika to z faktu, iż ZUS pobiera składki tylko od 30 krotności średniej, krajowej pensji. Jeżeli ktoś zarabia w ciągu roku np. 35 średnich pensji, to i tak jego emerytura zostanie wyliczona ze składki pobieraniej od 30-krotności średniej, krajowej pensji. Reszta składek powiększy jego wypłatę. Przynajmniej część z tych pieniędzy należy przeznaczyć na III filar.

Dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie, np. z funduszem inwestycyjnym, pracowniczy program emerytalny, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Choć z założenia III filar jest dobrowolny, powinni o nim pomyśleć praktycznie wszyscy, którzy po przejściu w stan spoczynku chcą zachować poziom życia.