Przyszłość SKOKów

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe stoją pod ścianą. Kryzys, na który zapracowali politycy jednej z wiodących w Polsce partii politycznych dopomina się konkretnego rozwiązania. Parasol ochronny rozpostarty przez polityków opóźnił objęcie kas państwowymi nadzorami. Czeka się na przygotowanie dodatkowych rozporządzeń, które sprawią, że SKOK-i wreszcie zaczną być traktowane na równi i bez ulg, podobnie do innych banków. Wcześniej bywało tak, że nie trzeba było tworzyć rezerw na złe kredyty, korzystało się także ze zwolnień z podatków dochodowych. Zarządzający SKOK-ami z pewnością zwrócą uwagę na sposoby obliczania współczynników wypłacalności. W przyszłości SKOK-i będą objęte jeszcze bardziej restrykcyjnym nadzorem dotyczącym metodologii obliczania wskaźnika rynkowej oferty. Trzeba będzie od nowa opracować rezerwy gotówkowe. Kasa pozostawi obowiązek przechowania w płynnej strukturze minimum 10% swoich funduszy przeznaczonych na oszczędności oraz pożyczki. Środki odłożone w celu akcji kredytowych będą dodatkowo uszczuplane przez narzędzie rezerwy obowiązkowej przekazywanej przez kasę krajową do Narodowego Banku Polskiego.

Przyszłość skoków

W odróżnieniu od banków, SKOK-i dotychczas nie musiały odprowadzać kasy. Zmiany spowodują, iż kasy w zamian za przyjęcie depozytów przedstawią nieco niższe stawki, albo podniosą wielkość marż produktów z gałęzi kredytowych. Płynność ograniczona poprzez wprowadzone rezerwy obowiązkowe nie będzie miała mimo wszystko dramatycznego wpływu na konkurencyjny charakter kas.

Wiele osób martwią kontrowersje związane z wpływami nowych postanowień na bezpieczny stan kas. Jeśli nadzór pełnić będzie KNF, to SKOK-i zmuszone będą przekazywać Komisji szereg sprawozdań finansowych oraz informacje o stanie bieżącym portfela kredytowego i wartości pożyczek kolejno udzielanych. Kasy dzięki temu pracować będą przejrzyściej i sprawniej. Faktyczną kondycję SKOK-u sprawdzić można dzięki audytom. Nadzór wymaga jednak dodatkowych opłat. Kasy będą przekazywały składki o wartościach do 0,024% aktywów. Pokryje to działalność Kasy Narodowej, a także koszty nadzoru prowadzonego przez Komisję

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie obejmie gwarancjami depozytów zgromadzonych w SKOK-ach. Dotychczas stosowane systemy gwarancyjne nie będą zmieniane, ale oczekuje się, że gdy zmniejszy się rola Kasy Krajowej w SKOK-owym systemie, to również dalsze element tego mechanizmu będą musiały być przygotowane na nadchodzące reform. Rozwiązanie typu przejściowego zostało zaproponowane poprzez użycie funduszu stabilizacyjnego. Pełni on rolę rezerwuaru płynności istniejącego w celu pokrywania zobowiązań w stosunku do członków w przypadku, kiedy dojdzie do upadłości kasy. To rozporządzenie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.