Przyszłość SKOKów

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe stoją pod ścianą. Kryzys, na który zapracowali politycy jednej z wiodących w Polsce partii politycznych dopomina się konkretnego rozwiązania. Parasol ochronny rozpostarty przez polityków opóźnił objęcie kas państwowymi nadzorami. Czeka się na przygotowanie dodatkowych rozporządzeń, które sprawią, że SKOK-i wreszcie zaczną być traktowane na równi i bez ulg, podobnie do innych banków. Wcześniej bywało tak, że nie trzeba było tworzyć rezerw na złe kredyty, korzystało się także ze zwolnień z podatków dochodowych. Zarządzający SKOK-ami z pewnością zwrócą uwagę na sposoby obliczania współczynników wypłacalności. W przyszłości SKOK-i będą objęte jeszcze bardziej restrykcyjnym nadzorem dotyczącym metodologii obliczania wskaźnika rynkowej oferty. Trzeba będzie od nowa opracować rezerwy gotówkowe. Kasa pozostawi obowiązek przechowania w płynnej strukturze minimum 10% swoich funduszy przeznaczonych na oszczędności oraz pożyczki. Środki odłożone w celu akcji kredytowych będą dodatkowo uszczuplane przez narzędzie rezerwy obowiązkowej przekazywanej przez kasę krajową do Narodowego Banku Polskiego.

            W odróżnieniu od banków, SKOK-i dotychczas nie musiały odprowadzać kasy. Zmiany spowodują, iż kasy w zamian za przyjęcie depozytów przedstawią nieco niższe stawki, albo podniosą wielkość marż produktów z gałęzi kredytowych. Płynność ograniczona poprzez wprowadzone rezerwy obowiązkowe nie będzie miała mimo wszystko dramatycznego wpływu na konkurencyjny charakter kas.

            Wiele osób martwią kontrowersje związane z wpływami nowych postanowień na bezpieczny stan kas. Jeśli nadzór pełnić będzie KNF, to SKOK-i zmuszone będą przekazywać Komisji szereg sprawozdań finansowych oraz informacje o stanie bieżącym portfela kredytowego i wartości pożyczek kolejno udzielanych. Kasy dzięki temu pracować będą przejrzyściej i sprawniej. Faktyczną kondycję SKOK-u sprawdzić można dzięki audytom. Nadzór wymaga jednak dodatkowych opłat. Kasy będą przekazywały składki o wartościach do 0,024% aktywów. Pokryje to działalność Kasy Narodowej, a także koszty nadzoru prowadzonego przez Komisję

            Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie obejmie gwarancjami depozytów zgromadzonych w SKOK-ach. Dotychczas stosowane systemy gwarancyjne nie będą zmieniane, ale oczekuje się, że gdy zmniejszy się rola Kasy Krajowej w SKOK-owym systemie, to również dalsze element tego mechanizmu będą musiały być przygotowane na nadchodzące reform. Rozwiązanie typu przejściowego zostało zaproponowane poprzez użycie funduszu stabilizacyjnego. Pełni on rolę rezerwuaru płynności istniejącego w celu pokrywania zobowiązań w stosunku do członków w przypadku, kiedy dojdzie do upadłości kasy. To rozporządzenie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Partnerzy:
ING Bank Śląski
Deutsche Bank
Bank BGŻ
PKO Bank Polski
Millennium Bank
Raiffeisen Polbank
mBank
Alior Bank
Bank BPH
AXA
Bank Pocztowy
BOŚ Bank
Citi Bank
Getin Bank
Meritum Bank
Noble Founds
Nordea Bank
Bank Pekao
Super Found
Bank BZ WBK
Wealth Solutions
BRE Bank
Legg Mason
Allianz